Tadahiko Hayashi

Tadahiko Hayashi

Tadahiko Hayashi Dancer on a rooftop, Yichigeki Theatre, Yurakucho, 1947

Tadahiko Hayashi Yoshiwara, Asakusa, Tokyo, 1954

Tadahiko Hayashi

Tadahiko Hayashi

Advertisements