Carrés d’ombre et de lumière

Hiroshi Watanabe Tsutenkaku, Osaka, Japan, 2004

Hiroshi Watanabe Standing Woman, Metropolitan Museum of Art, New York, 1997

Hiroshi Watanabe Battery Park, New York, 2000

China Town, Portland, Oregon, 2004 © Hiroshi Watanabe

International Fountain, Seattle, 2000 © Hiroshi Watanabe

Salmon Heads, Sapporo, Japan, 2004 © Hiroshi Watanabe

Liberty State Park, New Jersey, 2004 © Hiroshi Watanabe

Santa Monica Pier, 2000 © Hiroshi Watanabe

Mandalay, Burma, 2000 © Hiroshi Watanabe

Whales Eye, Anaheim, CA, 2004 © Hiroshi Watanabe

White Terns, Midway Atoll, 2000 © Hiroshi Watanabe

Music Notes, Nakatsugawa, Japan, 2004 © Hiroshi Watanabe

El Arbolito Park, Quito, Ecuador, 2002 © Hiroshi Watanabe

Kabukiza, Tokyo, Japan, 2004 © Hiroshi Watanabe

Advertisements